Puber van Nu

Interessante boeken voor mensen die met pubers omgaan

 • "Mij" zijn is fijn - Hoe zou "jij" behandeld willen worden? Mag "jij"zijn wie je wilt zijn? Voel "jij"je gezien om wie je bent of denk je wel eens dat je de enige bent? De kinderen in dit boek zijn allemaal anders. Ieder met zijn eigen verhaal, maar ze hebben wel allemaal "één" ding gemeen. Kan jij het raden? Door Sigrid Tjallingii
 • Het social-mediawerkboek voor jongeren - Dit werkboek helpt jongeren om te gaan met social media. Stapsgewijs leer je je schermtijd te verminderen, stress te beheersen en weer controle te krijgen over je leven. Het boek is geschreven voor jongeren en is een handige tool voor professionals die jongeren behandelen om beter met social media om te gaan.
 • Zeg NEE tegen pesten - Dit praktische boek biedt leerkrachten en begeleiders in en buiten het onderwijs handvatten over hoe pesten kan worden gesignaleerd en aangepakt, en - nog veel belangrijker - hoe het kan worden voorkomen. Het beschrijft kernachtig de theorie, en biedt een ruime selectie van oefeningen om veiligheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden te vergroten. De lezer kan direct zelf aan de slag met de oefeningen. Ervaringsverhalen van pubers over gepest worden en welke gevolgen dit voor hen heeft gehad maken de urgentie van dit boek extra duidelijk. Ruim 20% van de pubers wordt regelmatig gepest. Een actieve en alerte houding van scholen, (sport)verenigingen, instellingen en ouders helpt pesten voorkomen. Samen spelen zij een sleutelrol om een sfeer van openheid en veiligheid te creëren. Daarnaast is het van belang dat het zelfvertrouwen van jongeren wordt vergroot zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. Dit boek voorziet de lezer van praktische tips om dit te realiseren.Zeg NEE tegen pesten! is een onmisbaar boek voor leerkrachten, hulpverleners, begeleiders en ouders die kinderen en jongeren begeleiden. Door Herberd Prinsen
  Bestel: Zeg NEE tegen pesten!
 • Help! Mijn kind heeft faalangst - Dit boek is geschreven voor ouders die zich zorgen maken over (mogelijke) faalangst en examenvrees bij hun schoolgaande kind (ca. 10-20 jaar). Het biedt oefenmateriaal in de vorm van ontspanningsoefeningen en opdrachten, vragen die je met je kind kunt bespreken, en tips hoe je het contact met de school kunt optimaliseren - allemaal praktische handvatten die hun effectiviteit in de praktijk bewezen hebben. Door Herberd Prinsen
  Bestel: Help! mijn kind heeft faalangst
 • Pubers van nu - Hoe herken je de behoeftes van een puber? Hoe kom je hierover met hem of haar in gesprek? Hoe kun je je als volwassene werkelijk verbinden met pubers op een manier die hun helpt in hun groei naar volwassenheid? hierover gaat Pubers van nu. Het boek biedt praktische handvatten, tips en wetenswaardigheden, ook voor contacten met pubers met een niet-westerse achtergrond. Iedereen kan met dit boek direct aan de slag. Door Herberd Prinsen en Klaas Jan Terpstra
  Bestel: Puber van nu
 • Mijn kind een kanjer! - Dit praktische boek is geschreven voor ouders die zich zorgen maken over het sociale gedrag van hun kind! De kern van dit boek is: Hoe herken je sociaal onhandig gedrag? Hoe maak je het bespreekbaar? Wat kun je er samen aan doen? Mijn kind een kanjer! geeft antwoorden op deze en andere vragen. Het biedt oefenmateriaal in de vorm van praktische handvatten, tips en oefeningen, die alle hun effectiviteit in de praktijk bewezen hebben. Door Herberd Prinsen
  Bestel: Mijn kind een kanjer!
 • Mentor van nu basis- en werkboek - Dit boek bevestigt je in wat je als mentor al goed doet en het helpt nieuwe wegen te vinden om nog beter te worden. Het helpt je vorm te geven aan een leven lang leren en zoveel mogelijk te genieten van het groeiproces van de leerlingen die aan jou zijn toevertrouwd. In het werkboek wordt beschreven hoe  je een serie mentorlessen kunt opzetten. Daarnaast komt een groot aantal, helder beschreven , oefeningen aan de orde waarvan je zowel in de klas als tijdens individuele gesprekken met je leerlingen gebruik kunt maken. Ook geschikt voor SLB-ers! Door Herberd Prinsen en Klaas jan Terpstra. Bestellen klik hier.
 • Een goede start in jouw mentorklas - In dit praktische boek lees je hoe je van jouw mentorklas een positieve groep maakt. Het biedt vele tips, kant en klare activiteiten en werkvormen voor de invulling van jouw mentorlessen in de gouden weken. Door Jelle Koopman
 • Kleine Gids Jongeren en Verslaving - De Gids is geschreven voor professionals die met jongeren werken in de jeugdzorg, het onderwijs, het welzijnswerk en de gezondheidszorg en is verder geschikt voor iedereen die beroepsmatig of in het priveleven te maken krijgt met jongeren en verslaving. De Gids bevat noodzakelijke achtergrondinformatie, talloze tips, voorbeelden en praktische handvatten voor het omgaan met deze problematiek.In de puberteit veranderen kinderen. Ze worden kritisch en onvoorspelbaar, willen op eigen benen staan, besteden uren aan hun uiterlijk of trekken zich zwijgzaam terug op hun kamer. Er verandert veel in hun leven en de puber probeert er zijn weg in te vinden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Door Joanneke Van Der Nagel en Rianca den Ouden.
 • Survivalgids voor brugklas en puberteit - Als (bijna) brugklasser verandert er heel veel in korte tijd. Je school wordt anders, je komt in nieuwe klassen met nieuwe leraren, je maakt nieuwe vrienden, krijgt een heleboel vakken en heel veel huiswerk. Maar dat is nog niet alles: ook de eerste puistjes en verliefdheden steken de kop op, om over de veranderingen van je lichaam nog maar te zwijgen. Door Caja Cazemier
 • We hebben allemaal wat.nl! - 'Ach, we hebben allemaal wat.' Het klinkt zo negatief. Maar draai het eens om en beschouw het als compliment. We hebben allemaal iets van onszelf om toe te voegen. Zeker als het gaat om opvoeden, om een opbouwend gezinsleven. Door Bert Reinds
 • Puberbrein binnenstebuiten - Hoe ontwikkelen de hersenen zich bij jongeren tussen 10 en 25 jaar? Wat betekent dat voor hun vaardigheden en gedrag? Waarom is er zo veel opvoedingsonzekerheid en onwetendheid bij ouders en professionals in een tijd dat jong zijn de norm lijkt? Hoe moeten we omgaan met risicogedrag e met het mediagebruik van jongeren? Is er een verschil tussen internetvrienden en echte vrienden?
  Jongeren krijgen steeds meer vrijheden en verantwoordelijkheden, maar hun brein is pas rond hun 25e volgroeid. Dit boek maakt inzichtelijk hoe jongeren zich tussen hun 10e en 25e jaar ontwikkelen en toont aan waarom ze juist vanaf tienerleeftijd vragen om duidelijke grenzen en goede begeleiding. Pubers hebben, misschien nog wel meer dan kinderen, structuur en kaders nodig. Ouders, docenten, marketeers, werkgevers en beleidsmakers: lees dit boek! Het resultaat zal zijn dat u allen voorgoed anders gaat kijken naar die slungelige, giebelende, roekeloze en dynamische jongeren.
 • Het puberende brein - Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. Waarom verslapen pubers zich zo vaak? Waarom zijn zij het ene moment zo volwassen en het volgende moment zo onmogelijk? Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan tussen verantwoordelijk gedrag en ondoordachte en risicovolle keuzes? Kunnen zij eigenlijk wel zelfstandig plannen? En hoe komt het dat juist adolescenten vaak uitblinken in sport, kunst en creactiviteit? De adolescentie is een unieke periode waarin de hersenen zich nog volop ontwikkelen. In Het puberende brein beschrijft Eveline Crone wat er de laatste jaren is ontdekt over de hersenen van adolescenten. Zij legt op basis van deze recente inzichten uit waar de emotionele stormen vandaan komen, waarom de mening van vrienden opeens veel belangrijker wordt dan die van ouders, en wat we van adolescenten kunnen verwachten op school. De adolescentie is niet alleen een tijd van risico’s en grenzen, maar ook van unieke mogelijkheden. Het puberende brein is interessant voor iedereen die kinderen in de adolescenten-leeftijd heeft of zichzelf nog goed kan herinneren hoe het was om adolescent te zijn. Door Eveline Crone.
 • Ik heb ook wat te vertellen - In dit boek wordt beschreven hoe je met pubers en adolescenten in gesprek kunt komen. De socratische wijze van communiceren zet de hersens van de pubers 'aan'. Dat is noodzakelijk omdat hun hersens vaak uitvallen alsof ze last hebben van een stroomstoring. Ouders moeten leren een stapje terug te doen in het contact met de puber. Ze zijn vrij plotseling niet meer de belangrijksten in het leven van hun kind. De ouder-kind relatie krijgt een geheel andere vorm, waarin iedereen opnieuw zijn of haar plaats moet vinden. Door Martine Delfos.
 • Kan ik ook van mijn kind scheiden? - De verhalen die ze optekent biedentroost. De puberteit is altijd moeilijk geweest, maar de gevaren zijn tegenwoordig groter en ouders zijn misschien slechter toegerust dan voorheen. Ze zijn zo bang dat ze het verkeerd doen, dat ze met een weifelachtige boog om hun tieners heen lopen. Toch is angstig niks doen geen optie. Schöttelndreier beschrijft even geestig als nuchter hoe je de puberteit het beste kunt overleven. Door Mirjam Schöllelndreier.
 • Hoe geef je met voldoening les aan pubers - Lesgeven is een prachtig vak, al hoor je dat niet vaak iemand zeggen. Het beeld van het onderwijs is vaak negatief. De auteur van dit boek laat een tegengeluid horen: humorvol en deskundig. De uitgangspunten en tips in zijn boek zijn in elke klassensituatie bruikbaar: of je nu voor de klas staat in de onder- of bovenbouw van een school in het voorgezet onderwijs, in groep 7 of 8 van de basischool, op een 'zwarte' of 'witte' school. In dit boek gaat het over de 80% van het lesgeven dat je als leraar zelf in de hand hebt, dat trainbaar en leerbaar is! Door Arnold Brouwer.
 • Leven met pubers in school en gezin - Leven met pubers is niet altijd eenvoudig. Menig leekracht en ouder weten daarover mee te praten. Veel pubers zijn zo wisselend als het weer: het ene moment sprankelend en vol levensvreugde, het andere moment diep ellendig en in zichzelf gekeerd. Het valt dan ook niet mee in enkele jaren tijd te groeien van kind naar volwassene. Dat brengt veen ingrijpende veranderingen met zich mee op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Martin Herbert heeft de problemen rondom de puber van nu in kaart gebracht en getracht er oplossingen voor te vinden. Soms heeft de opvoeder echter geen greep op de problemen. Hij of zij ervaart dan momenten van grote machteloosheid. De puber zelf heeft daarvan geen weet en wil daarvan vaak niet eens weten. Hij heeft genoeg aan zichzelf. Dit boek geeft geen antwoorden waar de puber zelf mee uit de voeten kan. Door Martin Herbert.
 • Lastige pubers - In Lastige pubers worden drie groepen jongeren met elkaar vergeleken: Surinaams-Creoolse jongeren die in Suriname leven, Surinaams-Creoolse jongeren die in Nederland leven en Nederlandse jongeren. De onderzoekers vroegen deze jongeren naar de problemen die ze vertonen, hun ervaringen met ouders en met leeftijdsgenoten. De resultaten laten zien dat deze drie groepen jongeren niet verschillen in de hoeveelheid problemen, maar wel in de vormen van probleemgedrag die ze vertonen. Door J. Bruijn en M. Dekovic.
 • Energizers II + III staan voor spelend leren van sociaal-emotionele vaardigheden. Ze geven energie en inspireren deelnemers tot het creatief benaderen van thema's en onderwerpen als: kennismaken, rollenspel, samenwerken, communicatie, en vele andere... Duidelijke aanwijzingen en instructies voor beginners en professionele trainers. Via www.leefstijl.nl
 • Groepswerk in het onderwijs: Dit boek neemt de les- en klassepraktijk van het voortgezet onderwijs als uitgangspunt. Het boek speelt stap voor stap in op de moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van groepswerk en geeft gestructureerde oefeningen voor de aanpak en oplossing ervan. De ervaringen van zes Nederlandse leerkrachten van verschillende schooltypen zijn verwerkt in het boek. Gene Stanford
 • Nieuwe spelen om problemen op te lossen: 97 groepsspelen voor kinderen van 9-15 jaar om individuele en onderlinge problemen op te lossen. Deze nieuwe bundel is bedoeld voor docenten in de bovenbouw van basisscholen, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. De spelen bieden de kinderen gerichte hulp bij het omgaan met gevoelens van angst, depressie, onzekerheid, verlegenheid, minderwaardigheid e.d. Bernd Badegruber
 • Leerlingen met een specifieke hulpvraag: Binnen het onderwijs ervaren leerkrachten en functionarissen die zich bezig houden met de leerlingenzorg, dat de hulpvragen van leerlingen in aantal en complexiteit toe nemen. Dit gegeven impliceert, dat ook op dit gebied een steeds sterker appel wordt gedaan op de deskundigheid van en begeleiding door onderwijsgevenden.
  Omdat de diagnostiek rond leer- en gedragsproblematiek steeds fijnmaziger wordt, is het voor de leerkracht vaak lastig om te beoordelen wat hij of zij met de hulpvraag van de leerling kan en moet doen. Dit boekje beoogt hierbij hulp te bieden. Via www.nauta-giesing.nl
 • Echte mannen eten geen kaas - Tot haar eerste dag op de middelbare school is Maria een heel gewoon meisje van twaalf. Ze woont met haar moeder en haar zus in een stad in het oosten van Nederland, en wil wel wat meer spanning in haar leven. Of stoer zijn, zoals dat groepje jongens dat rondhangt op het parkeerterrein van de school. Hoe zou het zijn als een van die jongens haar vriendje was? Maria's fantasie lijkt werkelijkheid te worden: een van hen, Manou, spreekt haar aan. Wat ze niet weet, is dat Manou een loverboy is. Door Maria Mosterd.
Weet u nog meer interessante boeken, mail ze ons!

 

 
What do you want to do ?
New mail