Puber van Nu

Interessante websites voor informatie, hulpverlening e.d.

 • www.hpc.nu - training- en adviesbureau voor het onderwijs en praktijk voor psychotherapie
 • kletskaartjes over pesten - mMet de kletskaartjes kun je gedurende her hele jaar het onderwerp 'pesten' met de leerlingen bespreken.
 • www.weektegenpesten.com - 21 t/m 25 september 2020. Thema: Samen aan zet!
 • www.examenoverzicht.nl - Hier vind je alles wat je nodig hebt om je optimaal voor te bereiden op het examen. Voor de examens van VMBO, HAVO en VWO kun je hier samenvattingen van de examenstof vinden.
 • www.senso-care.nl - Senso-CARE is al 15 jaar de specialist op het gebied van sensorische informatieverwerking. Prikkels bepalen hoe iemand zich voelt. Wij willen dat mensen zich letterlijk goed in hun vel voelen zodat ze beter kunnen functioneren en leren. Lekker in je eigen lijf.
 • www.L2S.nl - L2S is een computerprogramma dat ondersteuning biedt bij lezen, spreken en schrijven. Het is onder andere geschikt vor leerlingen met dyslexie, bij laag-geletterdheid en voor leerlingen met andere lees- en schrijfproblemen. Ook leerlingen met een visuele beperking kunnen er veel baat bij hebben.
 • www.typetuin.nl Uw kind leert snel effectief typen met onze bekroonde leermethode en begeleiding. De oefeningen van de typecursus worden spelenderwijs op het typeniveau afgestemd voor een 100% typevaardigheid.
 • www.studyflow.nl - Gratis online eind-examens oefenen en resultaten analyseren
 • www.opvoedingscanon.nl - De opvoedingscanon, die de meest recente kennis over de ontwikkeling van kinderen samenvat, is op 3 februari 2010 gepresenteerd. Samensteller René Diekstra, lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool, liet weten dat een meerderheid van de ouders graag meer wil weten over het opvoeden van kinderen. De opvoedingscanon moet ouders en beroepskrachten helpen bij de opvoeding met informatie over de ontwikkeling van de hersenen, de betekenis van buitenspelen en de invloed van ouders op de keuze van vrienden van hun kinderen. Op de site treft u vragenlijsten voor ouders en pubers en vragenlijsten voor professionals! Ook kunt u uw kennis over opvoeding testen!
 • Ministerie voor Jeugd en Gezin - meldcode en NJi – dossier Kindermishandeling, meldcodes - Nieuwe meldcode Huiselijk Geweld. Staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS en minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin presenteerden op 1 februari de Meldcode Huiselijk Geweld. De meldcode moet leraren, zorgverleners en jeugdhulpverleners alert maken op signalen van mishandeling binnen een gezin en moet hen stimuleren om het te melden. Naar verwachting gaat de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op 1 januari 2011 in. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor ruim een miljoen beroepskrachten in de gezondheidszorg, de jeugdzorg, het welzijnswerk, het onderwijs en de justitiële sector.
 • www.sense.info - de leuke en betrouwbare site over seks
 • www.kennisnet.nl - zeer uitgebreide informatieve site voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is
 • www.zat.nl - ìnformatie over Zorg en Advies Teams
 • www.voorkom.nl - organisatie die gericht is op het voorkomen van verslavingen
 • www.opvoedadvies.nl - steunpunt voor iedereen die vragen heeft over opvoeding en problemen bij pubers
 • www.leefstijl.nl - lesmateriaal en trainingen over sociaal-emotionele vaardigheden
 • www.schoolenveiligheid.nl - expertise op het gebied van veiligheid in de school
 • www.jeugdengezin.nl - informatieve site rond tips, wet- en regelgeving
Weet u nog meer interessante websites, mail ze ons!