Puber van Nu

Interessante websites voor informatie, hulpverlening e.d.

 • www.hpc.nu - training- en adviesbureau voor het onderwijs en praktijk voor psychotherapie
 • www.weektegenpesten.com/thema-week-tegen-pesten-2019/ 23 t/m 27 september 2019. Thema: Wees een held, met elkaar!
 • www.examenoverzicht.nl - Hier vind je alles wat je nodig hebt om je optimaal voor te bereiden op het examen. Voor de examens van VMBO, HAVO en VWO kun je hier samenvattingen van de examenstof vinden.
 • www.senso-care.nl - Senso-CARE is al 15 jaar de specialist op het gebied van sensorische informatieverwerking. Prikkels bepalen hoe iemand zich voelt. Wij willen dat mensen zich letterlijk goed in hun vel voelen zodat ze beter kunnen functioneren en leren. Lekker in je eigen lijf.
 • www.L2S.nl - L2S is een computerprogramma dat ondersteuning biedt bij lezen, spreken en schrijven. Het is onder andere geschikt vor leerlingen met dyslexie, bij laag-geletterdheid en voor leerlingen met andere lees- en schrijfproblemen. Ook leerlingen met een visuele beperking kunnen er veel baat bij hebben.
 • www.iteachdeventer.nl - Frustrerend dan als je wel de capaciteiten hebt maar niet de mogelijkheid bezit om door lezen je wereld te kunnen vergroten. Is er moeite bij aanleren van vreemde talen? Kan de leerling ook niet zo goed plannen, slecht aantekeningen maken en lijkt er sprake te zijn van een concentratieprobleem? Dan zou dyslexie zo maar eens een rol kunnen spelen!
 • www.typetuin.nl Uw kind leert snel effectief typen met onze bekroonde leermethode en begeleiding. De oefeningen van de typecursus worden spelenderwijs op het typeniveau afgestemd voor een 100% typevaardigheid.
 • www.omgaanmetidealen.nl - Het vormen van idealen hoort bij de ontwikkeling van jongeren. Sommige jongeren kunnen wel een stap verder gaan. Links, religieus, dierenlievend of rechts. Maar wat is normaal? En wat is extreem?
  Deze website biedt onmisbare informatie om goed met radicalisering om te gaan. Zowel thuis, op school als op straat. De expertise van FORUM is hier gebundeld en vertaald in dit handzame instrument voor ouders, docenten en professionals in het jeugdwerk.
 • www.jestaatnietalleen.nl voor Turkse meiden
  www.jestaatnietalleen.nl voor Marokkaanse meiden
  Deze website is voor allochtone meiden die niet meer willen leven. Er is een onderdeel voor Marokkaanse, Surinaamse, Hindoestaanse en Turkse meiden. Hierin kunnen ze doorklikken naar drie onderwerpen: 'Wat als je hulp kunt zoeken, maar er is ook de mogelijkheid om gelijk hulp te zoeken of te chatten. Verder wordt er aandacht besteed aan depressie, eergevoel, uithuwelijking en de rol van het geloof. Maar ook komen verschillen in opvoeding bv. als jongens meer mogen dan meisjes of roddel en cyberpesten aan bod en worden er tips gegeven hoe je daarmee kunt omgaan.Ter ondersteuning staan er verhalen van ervaringsdeskundigen. Voor ouders is er ook een tabblad gemaakt, net als voor professionals. Hierop staat hoe je depressie en zelfmoordneigingen kunt signaleren en hoe je kunt doorverwijzen naar de hulpverlening.
 • www.simonly.org - Kinderen hebben op steeds jongere leeftijd een mobieltje. Omdat een mobieltje hoge kosten met zich mee kan brengen is het vaak mogelijk om een belplafond in te stellen. Op onze website kunnen ouders en kinderen informatie vinden over een belplafond. Wellicht is deze pagina een goede toevoeging voor ouders die er over nadenken om hun kind een mobieltje te geven?
 • www.studyflow.nl - Gratis online eind-examens oefenen en resultaten analyseren
 • www.opvoedingscanon.nl - De opvoedingscanon, die de meest recente kennis over de ontwikkeling van kinderen samenvat, is op 3 februari 2010 gepresenteerd. Samensteller René Diekstra, lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool, liet weten dat een meerderheid van de ouders graag meer wil weten over het opvoeden van kinderen. De opvoedingscanon moet ouders en beroepskrachten helpen bij de opvoeding met informatie over de ontwikkeling van de hersenen, de betekenis van buitenspelen en de invloed van ouders op de keuze van vrienden van hun kinderen. Op de site treft u vragenlijsten voor ouders en pubers en vragenlijsten voor professionals! Ook kunt u uw kennis over opvoeding testen!
 • Ministerie voor Jeugd en Gezin - meldcode en NJi – dossier Kindermishandeling, meldcodes - Nieuwe meldcode Huiselijk Geweld. Staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS en minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin presenteerden op 1 februari de Meldcode Huiselijk Geweld. De meldcode moet leraren, zorgverleners en jeugdhulpverleners alert maken op signalen van mishandeling binnen een gezin en moet hen stimuleren om het te melden. Naar verwachting gaat de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op 1 januari 2011 in. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor ruim een miljoen beroepskrachten in de gezondheidszorg, de jeugdzorg, het welzijnswerk, het onderwijs en de justitiële sector.
 • www.voorelkementor.nl - informatie over de mentor in de omgang met pubers op school
 • www.sense.info - de leuke en betrouwbare site over seks
 • www.kennisnet.nl - zeer uitgebreide informatieve site voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is
 • www.zat.nl - ìnformatie over Zorg en Advies Teams
 • www.voorkom.nl - organisatie die gericht is op het voorkomen van verslavingen
 • www.pedagogischehulp.startpagina.nl - hier vind je van alles over opvoeding
 • www.lerarenweb.nl - werken aan goede leraren is werken aan goed onderwijs
 • www.opvoedadvies.nl - steunpunt voor iedereen die vragen heeft over opvoeding en problemen bij pubers
 • www.leefstijl.nl - lesmateriaal en trainingen over sociaal-emotionele vaardigheden
 • www.leerlingbegeleiding.pagina.nl - alles wat je wilt weten over leerlingbegeleiding
 • www.schoolenveiligheid.nl - expertise op het gebied van veiligheid in de school
 • www.jeugdengezin.nl - informatieve site rond tips, wet- en regelgeving
Weet u nog meer interessante websites, mail ze ons!