Puber van Nu

Tips voor elke mentor

Tips voor elke mentor
  1. Voor de één? Nooit tegen de ander.
  2. Veroordeel nooit het gedrag van vader of moeder
  3. Geef erkenning aan alle betrokkenen
  4. Kinderen reageren het onrecht van een scheiding vaak af op school. Probeer gedrag eerste te begrijpen vanuit dat standpunt
  5. Geef erkenning voor de inzet van de leerling (ook de inzet in het gebroken gezin is vaak groot)
  6. Probeer beide ouders te informeren over het risico van gespleten loyaliteit
  7. Ga serieus in op vragen van de niet-verzorgende ouder, zonder daarbij de verzorgende ouder tekort te doen
  8. Voer in de eerste periode gesprekjes met alle leerlingen. Soms kom je op het spoor van echtscheidingen die al jaren 'verstopt' zijn
  9. Bewaak je persoonlijke grensen
  10. Geef tijdens gesprekken veel ruimte en geef zeker geen advies
Uit Bij de Les / januari 2010 / Ivo Mijland