Puber van Nu

Artikelen en werkdocumenten

 • De 10 do's van het eindexamen - De eindexamens zorgen jaarlijks weer voor veel stress bij jongeren. Door hier op de juiste manier mee om te gaan, kunnen jongeren ervoor zorgen dat ze minder stress ervaren en mentaal en fysiek klaar zijn om het eindexamen te maken. In dit artikel geven we enkele tips om ze voor te bereiden op het eindexamen.
 • Mobieltjes verbieden - Juist niet! Jongeren met autisme vermijden ingewikkelde sociale situaties. Met behulp van moderne media kunnen ze situaties uitproberen tot ze genoeg zelfvertrouwen hebben om wel een praatje te maken of naar dat feestje te gaan. - Esther van Efferen - Wiersma
 • Pubers gaan uit, maar tot hoe laat? - De meeste pubers houden van uitgaan. Ze gaan graag naar de kroeg, de disco of hangen buiten op straat. Dat ’stappen’ is niet alleen leuk en gezellig, het heeft ook een functie. Maar hoe laat moet een puber eigenlijk thuis zijn? En welke regels stel je als ouders nog meer?"Een puber stel je geen regels", zegt pubercoach Herberd Prinsen. "Maak afspraken.
 • 'Opvoeden is niet klein krijgen, maar helpen groot worden' Interview met Klaas Jan Terpstra over het praktijkboek 'Pubers van nu' geschreven door Herberd Prinsen en Klaas Jan Terpstra uit Talent jaargang 12 nr. 1 februari 2010.
 • Back to Basic - een programma voor avontuurlijke jongeren. Het is een uniek en doordacht leer- & ervaringsprogramma voor jongeren die op een uitdagende manier willen werken aan hun toekomst. Jongeren die het gevoel hebben vastgelopen te zijn huis, op school of in hun vrije tijd, en vinden dat het tijd is om het roer om te gooien, zijn welkom.
 • Een mentor is geen ouder - Over de omgang met pubers en hun ouders.
 • Hoe langer je wacht hoe rooier je wordt - Adequaat reageren op grensoverschijdend gedrag.
 • Agressie schreeuw om verbinding - Effectieve wijze om met pubers met agressief gedrag om te gaan?
 • De kracht van geboden - Tips om van regels afspraken te maken en van verboden geboden te maken.
 • Ouders en leerlingbegeleiding - Hoe ouders begeleiden indien hun kind begeleid wordt.
 • Slaapproblemen - Hulpmiddel om pubers op een concrete manier met slaapproblemen te ondersteunen.
 • Herstelrecht en non-contracten - Dit artikel zet de succesfactoren van non-agressiecontracten op een rij.
 • Pubers hebben geen tijd om te rouwen - Hoe een puber met rouw te begeleiden.
 • Kansen met een andere taal - Verschillende manieren en materialen om met pubers in gesprek te komen.
 • Dialoog versus dramadriehoek - stappen in de groeidriehoek
 • Testje Faalangst / Examenangst - Meerkeuze-zelftest over faalangst / examenangst
 • Signaleringslijst Faalangst - Lijst om te gebruiken om Faalangst in de klas of daarbuiten te signaleren
 • Signaleringslijst Faalangst Basisonderwijs - Lijst om te gebruiken om Faalangst in de groep te signaleren
 • Tips voor leraren als een puber rouwt - Lijst met tips om te gebruiken bij pubers met rouw