Puber van Nu

Zelfvertrouwen/Positief zelfbeeld

Zelfvertrouwen/Positief zelfbeeld
  • Succes hebben is volgens jongeren: dat je het goed doet op school en leuke vrienden hebt. Dat je het fijn hebt en lekker in je vel zit. Dat je dingen doet waar je trots op kunt zijn. Dat je kunt bereiken wat belangrijk voor jou is.
  • Erkenning (van wat goed gaat, dat je er toe doet, enz.) vergroot het zelfvertrouwen.
  • Veel pubers leren (net als volwassenen) door uitglijden.
  • Pubers met een gevoel van zelfvertrouwen, vertonen minder weerstand en grensoverschrijdend gedrag.
  • Achter weerstand en grensoverschrijdend gedrag zit meestal angst, een verlangen/behoefte of een kwetsbaarheid.