Puber van Nu

Interessante websites voor ouders

 •  www.hpc.nu - training- en adviesbureau voor het onderwijs en praktijk voor psychotherapie
 • www.weektegenpesten.com - 21 t/m 25 september 2020. Thema: Samen aan zet!
 • www.btobasic.nl - Gaat het moeizaam thuis voor jou of jullie gezin? Loopt het stroef op school, op je werk of allebei? Misschien heb je van alles geprobeerd en kom je geen steek verder. Zie dan maar eens een manier te vinden die wél iets oplost. Back to Basic is er voor jou! Ons motto is: minder praten en meer doen! 
 • www.tishiergeenhotel.nl - Voor iedereen met een puber in huis
 • www.loes.nl - Loes adviseert ouders!
 • www.oudersvannu.nl - Verandering van gedrag in de puberteit. Dan weer humeurig, dan weer giechelig, risico's zoeken, hun ouders van zich af duwen, allemaal normaal pubergedrag. Vergeet niet dat je puber je ondertussen hard nodig heeft. Puberdeskundige Marina van der Wal geeft je tips.
 • www.opvoeden.nl - Pubers zijn vaak eigenwijs; ze zijn het liever niet met je eens. Dat komt door de groei van de hersenen en de wil om zelfstandig te worden. Ga je daar steeds tegenin, dan kun je veel ruzie hebben. Laat je puber juist eigenwijs zijn. Dat is goed. Als pubers eigenwijs zijn, betekent dit dat ze zich ontwikkelen. Ze komen op voor zichzelf en voor dingen waar ze mee bezig zijn.
 • www.L2S.nl - L2S is een computerprogramma dat ondersteuning biedt bij lezen, spreken en schrijven. Het is onder andere geschikt voor leerlingen met dyslexie, bij laag-geletterdheid en voor leerlingen met andere lees- en schrijfproblemen. Ook leerlingen met een visuele beperking kunnen er veel baat bij hebben.
 • www.typetuin.nl - Uw kind leert snel effectief typen met onze bekroonde leermethode en begeleiding. De oefeningen van de typecursus worden spelenderwijs op het typeniveau afgestemd voor een 100% typevaardigheid.
 • www.mamaweetalles.nl - Landelijk netwerk voor ouders van pubers
 • www.opvoedingscanon.nl - De opvoedingscanon, die de meest recente kennis over de ontwikkeling van kinderen samenvat, is op 3 februari 2010 gepresenteerd. Samensteller René Diekstra, lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool, liet weten dat een meerderheid van de ouders graag meer wil weten over het opvoeden van kinderen. De opvoedingscanon moet ouders en beroepskrachten helpen bij de opvoeding met informatie over de ontwikkeling van de hersenen, de betekenis van buitenspelen en de invloed van ouders op de keuze van vrienden van hun kinderen. Op de site treft u vragenlijsten voor ouders en pubers en vragenlijsten voor professionals! Ook kunt u uw kennis over opvoeding testen!
 • www.kennisnet.nl - zeer uitgebreide informatieve site voor pubers
 • www.voorkom.nl - organisatie die gericht is op het voorkomen van verslavingen
 • www.opvoedadvies.nl - steunpunt voor iedereen die vragen heeft over opvoeding en problemen bij pubers
 • www.jmouders.nl - informatieve site voor je gezin (opvoeding, school, gezondheid en vrije tijd)
 • www.geloofinhetgezin.nl - conflicten tussen ouders en pubers; 5 tips
 • www.ouders.nl - grootste ouders-community van Nederland
 • www.alcoholvrijeomgeving.nl - tips preventie alcoholmisbruik
 • www.jeugdengezin.nl - informatieve site rond tips, wet- en regelgeving
 • www.balansdigitaal.nl - landelijke oudervereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen 

Weet jij nog meer interesseante websites voor andere ouders, mail ze ons!