Puber van Nu

Klassenmanagement

 Pedagogische tips voor gezond klassenklimaat:

 • Complimenteer groot, corrigeer klein.
 • Ken je leerlingen: naam, gezinssituatie, hobby's, talenten en meer.
 • Laat de leerlingen jou kennen.
 • Gebruik activerende en verbindende werkvormen.
 • Maak samen groepsregels.
 • Geef liefdevolle begrenzing, en grenzeloze liefde.
 • Contact voor contract.
 • Spreek niet alleen aan op slecht gedrag, maar vraag ook zijn dragen. (Slecht gedrag versus iets slecht verdragen).
 • Kijk vooral naar wat goed gaat. Een fout is een goed die nog niet af is.
 • Straal uit dat je de leerlingen leuk vindt, dat maakt leren leuk.
 • Kijk niet alleen terug, kijk ook vooruit. Morgen is er weer een nieuwe dag.
 • Weet het antwoord op de vraag; 'Waarom moeten we dit leren?'