Puber van Nu

Communicatie

Communicatie
  • Aangepaste agenda voor leerlingen met plan- en organisatieproblemen. Ook geschikt voor leerlingen met autisme en ADHD. Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs op mavo - havo en vwo niveau, die moeite hebben met het plannen en organiseren van het huiswerk en hun privé-activiteiten is de speciale agenda PS 24/7 op A4-formaat uitgebracht. De agenda is bedacht door Caroline Doesburg, ondersteuner van de Cliëntenraad van Centrum Autisme Rivierduinen, toen bleek dat allerlei andere agenda's hierin te kort schoten. Voor meer informatie klik hier.
  • Communicatie is meer dan alleen luisteren of alleen praten. Versta ook wat er gezegd wordt, waardoor je elkaar beter begrijpt. Dit kun je doen door aan je kind te vragen of je goed begrepen hebt dat..... ,klopt dit?
  • Blijf met elkaar in gesprek (dialoog). Een dialoog is niet hetzelfde als twee monologen (eenrichtingsverkeer). Er is sprake van eenrichtingsverkeer wanneer de zender vertelt en de ontvanger niets anders kan dan luisteren (of weglopen).
  • Zorg voor zo min mogelijk ruis (storende factoren) tijdens de communicatie.
  • Denk niet voor de jeugd!
  • Het is belangrijk de puber regelmatig rechtstreeks aan te spreken, op het matje te roepen en bovenal aan te moedigen. Dit vergroot de kans van slagen. Regelmatig een compliment geven en aanmoedigen is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld!
  • Vermijd zoveel mogelijk een waarom-vraag, hierin zit meestal een beschuldiging en de puber zal zich ogenblikkelijk gaan verdedigen. ‘Waarom heb je dat gedaan?’ Begin zo’n vraag liever met ‘wat’ of ‘hoe'.
  • Een suggestieve vraag is ook niet zo handig, hierin zit vaak het antwoord al, wat moet de puber dan nog zeggen. ‘Vind je zelf ook niet dat je meer moet studeren'?
  • Probeer woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’ zoveel mogelijk te vermijden. Deze woorden maken het vaak voor jezelf en de ander erger. ‘Je luistert nooit’ of ‘ je kamer is altijd een puinhoop’.
  • Controleer met name bij ADHD–ers en bij pubers met een autistische stoornis of de opdracht begrepen is. Maak onderscheid tussen onvermogen en onwil.