Puber van Nu

Zelfvertrouwen/Positief zelfbeeld

Zelfvertrouwen/Positief zelfbeeld
  • Succes hebben is volgens jongeren: dat je het goed doet op school en leuke vrienden hebt.
  • Dat je het fijn hebt en lekker in je vel zit. Dat je dingen doet waar je trots op kunt zijn. Dat je kunt bereiken wat belangrijk voor jou is.
  • Erkenning (van wat goed gaat, dat je er toe doet, enz.) vergroot het zelfvertrouwen.
  • Veel pubers leren (net als volwassenen) door uitglijden.
  • Pubers met een gevoel van zelfvertrouwen, vertonen minder weerstand en grensoverschrijdend gedrag.
  • Achter weerstand en grensoverschrijdend gedrag zit meestal angst, een verlangen/behoefte of een kwetsbaarheid.