Puber van Nu

Verbonden met / Emoties / Gedrag

Verbonden met / Emoties / Gedrag
 • Probeer pubers te snappen en/of te begrijpen door met hen in dialoog te gaan.
 • Accepteer dat een puber van vijftien net zo serieus met zijn toekomst bezig kan zijn als volwassenen.
 • Check je gedachten over de puber, vaak kloppen ze niet!
 • Volwassenen vinden ze oppervlakkig. Ze zijn meestal geïnteresseerd.
 • Volwassenen vinden ze onverschillig . Ze zijn vol passie.
 • Volwassenen vinden ze ongemotiveerd. Ze zijn anders gemotiveerd.
 • Motivatie door inspiratie! Je kunt iemand niet motiveren, je kunt hem wel inspireren waardoor ze zichzelf motiveren. Inspirerende mensen, voor de puber van nu, gevraagd!
 • Keur niet de persoon af maar zijn gedrag. ‘ Je gedraagt je als een idioot’ in plaats van ‘ Jij bent een idioot!’
 • Respect is wat je krijgt en verdient om wie je bent.
 • In vele allochtone culturen (o.a. Turkse en Marokkaanse) is niet "zelfontwikkeling", maar "eer" het hoogste streven. Gezichtsverlies vraagt om wraak.
 • Zorg voor een ontmoetingsplek voor jongeren en maak ze hier verantwoordelijk voor.
 • Je kunt het niet zo snel verprutsen bij deze generatie, het is wel moeilijk om het weer goed te maken. Ze rekenen genadeloos af met diegene die niet de juiste toon treft of oneerlijk is.
 • Er zijn vier basisemoties: BOOS / BANG / BLIJ / BEDROEFD. Zorg ervoor dat je gevoel in en buiten je lijf meestal hetzelfde is. Hierdoor zullen mensen jou beter begrijpen en zal er zo min mogelijk ruis zijn.
Puberteit van nu
 • Voor de huidige puber houdt vriendschap in, continu in contact staan. (sms, msn, e-mail, ..........).
 • Einstein stond per slot van rekening ook voor een beetje rebellie en volgde zijn eigen pad.
 • De invloed van televisie, internet en leeftijdgenoten is veel minder groot dan altijd gezegd wordt. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de thuissituatie en daarbij de ouders, de meest belangrijke invloed hebben op kinderen. Het komt slechts zelden voor dat een prima opgevoede puber op het laatste moment nog, onder invloed van slechte vrienden, ontspoort.
 • Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat jongeren die thuis al leren drinken, blowen en dergelijke dit gedrag later voortzetten. Drinkers kun je maken en dit doen we vaak al massaal met kinderen.
 • Onverantwoord drinken en drugs gebruik is niet alleen een jongerenprobleem maar een maatschappelijkprobleem.
 • We weten dat het overgaat, dus waarom er dan zoveel ergernis over hebben.
 • Om een puber het juiste spoor te laten volgen, moet je af en toe zelf dit spoor ook volgen.
 • Denk niet; Ik ben toch ook kind geweest, of alle jongeren zijn als mijn kinderen, neefjes of buurkinderen. Dit is de grootste valkuil voor volwassenen.
 • Denk niet; de jeugd van tegenwoordig, of vroeger was alles beter. Jouw beeld van het verleden bepaald de bril waarmee je naar de puber kijkt.
 • Door de lichamelijke en hormonale veranderingen horen stemmingswisselingen en prikkelbaarheid bij de puberteit. De puber heeft hier vaak zelf het meeste last van, wij volwassenen ervaren dit vaak niet zo daar zij het maskeren door hun gedrag.
 • Doe als volwassene niet hip of jong om geaccepteerd te worden.
 • Als alles goed gaat geniet dan van het mooie weer (erkenning), maar bereid je af en toe voor op een plensbui. Misschien dat deze site af en toe een paraplu mag zijn.
 • Het is erg verhelderend als je een puber een tijdje opneemt met een video en hem dit laat zien en nabespreekt.